Kancelář OÚ Vendolí je pro veřejnost otevřena v tyto úřední dny:

pondělí a středa od 7 - 12, 13 - 17 hodin. 

Mimo tyto úřední dny a hodiny využijte telefonické nebo e-mailové spojení. 

tel: 461 545 795

e-mail: obec.vendoli@bezdrat.net

Děkujeme za respektování úředních hodin.

 

 

Informace k poplatkům na rok 2021

číslo účtu pozor změna: 123-2469550287/0100

Variabilní symbol    -        poplatek za komunální odpad    1340XXX

                             -        poplatek za psa                        1341XXX

                             -        nájemné z pozemku                  1012XXX

XXX = číslo popisné (např.Vendolí 103 bude var. symbol pro kom.odpad 1340103)   

 

Základní sazba poplatku za komunální odpady je 708 Kč, slevy a osvobození - viz.vyhláška: 

Více zde:   

Vyhlášky a oznámení :: Obec Vendolí (obec-vendoli.cz)

 

Základní sazba poplatku za 1 psa je 150 Kč, za každého dalšího 200 Kč, slevy a osvobození viz vyhláška:

Obecně závazná vyhláška č.3-2019 o místním poplatku ze psů.pdf (405286)

Oprava střechy skladu

V polovině října byla provedena oprava střechy skladu u kulturního domu. Původní krytina z hliníkových šablon byla několikrát opravována. Při silných poryvech větru odlétávala z bednění střechy, protože byla přichycena obyčejnými hřebíky. Vzhledem k malému spádu nižších stran střechy docházelo při deštivém počasí ke vzlínání vody spárami mezi jednotlivými šablonami a zatékalo na konstrukci bednění a krovy střechy. Potažmo na uskladněné výrobky, stroje, nářadí a vybavení pro chovatele a TJ Sokol. Stávající krytina byla nahrazena krytinou z dlouhých dílců, kde by mělo být eliminováno vzlínání a následné zatékání vody do budovy. Práce prováděla firma Chejnovský ze Svitav. Náklady činili 92.898,-. Kč. Dotace prostřednictvím Místní akční skupiny Svitava v programu „Malý LEADER pro Svitavsko 2020“ byla ve výši 49.140,- Kč.

Původní stav.pdf (369210)


Dotazník pro občany žijící na území MAS SVITAVA

 
 

Spolupráce obce Vendolí s MAS Svitava

Obec Vendolí si prostřednictvím MAS Svitava v loňském  roce 2019 podala žádost o finanční podporu na stavbu lesnického oplocení, určeného k ochraně vysazených melioračních a zpevňujících dřevin. Žádost byla úspěšná a byla rozhodovacím orgánem MAS Svitava vybrána k dotační podpoře.
Podpora byla obci Vendolí prostřednictvím SZIF proplacena ve výši 141.950,- Kč.
 
 

 

 

Vyhlídkový altán + geocachingová schránka

- trasa pro motoristy.

GPS orientovat na číslo popisné 219

a pak pořád po asfaltce.

Kratší cesta přes areál ZD Vendolí

nefunguje - areál se přes víkendy uzavírá,

jezděte proto horní křižovatkou (u vrtulí).

 

Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce,

I. Etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009837

 

Popis projektu:

Projekt se týká stavby nového chodníku, který se skládá ze dvou částí. První část chodníku je vedena po pravé straně silnice III/3661 od křižovatky se silnicí III/36625 v obci Vendolí směrem na Ostrý Kámen, druhá část chodníku je vedena podél silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Výsledek:

Díky realizaci projektu došlo k vybudování chodníku a jeho uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v místě, kde zatím žádný chodník neexistoval. Zvýšil se podíl udržitelných forem dopravy (pěší dopravy) na území obce a zároveň bezpečnost silničního provozu v daném území.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Program rozvoje obce na léta 2021 – 2030

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 27. února 2020 seznámilo s předběžným návrhem Programu rozvoje obce na léta 2021 – 2030. Od 1. března 2020 bude návrh zveřejněn na webových stránkách obce (www.obec-vendoli.cz), aby byl zpřístupněn občanům obce. Tímto vyzýváme naše občany, aby zasílali své náměty a návrhy na případné doplnění nebo úpravu návrhu PRO prostřednictvím elektronické pošty na obecní úřad (kontakt : obec.vendoli@bezdrat.net) v termínu do 9. 4. 2020. Po zpracování připomínek bude PRO na dubnovém zasedání zastupitelstva schválen. Program rozvoje obce je jedním z dokumentů, které jsou podmínkou poskytovatelů dotací k žádosti o dotace.

Celý program zde:  PRO na léta 2021-2030, NÁVRH.docx (1484060)

Vesnice roku 2019

Geomorava


"Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody. "
 
Katastrální mapa | Vendolí
Historické fotografie našich měst a obcí.

 

Mapa katastru Obce Vendolí z roku 1835.
Podívejte se na opravdu unikátní mapu naší obce z roku 1835. Stačí kliknout na první obrázek (skica) a potom plusem, nebo kolečkem na myši si zvětšujte, ručkou posunujte.
Stabilní katastr - Čechy, Morava a Slezsko
 

Zvětšete si fotomapu naší obce z roku 1954

Zvětšit či zmenšit lze i kolečkem, pohyb mapou jde přidržením levého tlačítka na myši. V pravém rohu nahoře si každý obrázek můžete přepnout do současnosti a porovnat.

Doporučuji oba kravíny, hospodu U Štefků, chatky u Svitav, nebo rybník Rosnička.

Napravo si zatrhněte 50. léta, najděte Vendolí a přepněte na satelitní mapu.

Prohlížení - Národní geoportál INSPIRE

(klikni)

KALENDÁŘ 


Nemovitosti v obci
ze serveru reality.cz


včetně okolí

TOPlist
SEO

Překlad jazyka - language translation

Kontakt

obec.vendoli@bezdrat.net Vendolí č. 103
PSČ 569 14

tel.: 461 545 795 obec.vendoli@bezdrat.net