Vyhlídkový altán + geocachingová schránka

- trasa pro motoristy.

GPS orientovat na číslo popisné 219

a pak pořád po asfaltce.

Kratší cesta přes areál ZD Vendolí

nefunguje - areál se přes víkendy uzavírá,

jezděte proto horní křižovatkou (u vrtulí).

 

Chodník Vendolí - křižovatka silnic III/36625/3661 - dolní část obce,

I. Etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009837

 

Popis projektu:

Projekt se týká stavby nového chodníku, který se skládá ze dvou částí. První část chodníku je vedena po pravé straně silnice III/3661 od křižovatky se silnicí III/36625 v obci Vendolí směrem na Ostrý Kámen, druhá část chodníku je vedena podél silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřednictvím výstavby nového chodníku. Chodník bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Výsledek:

Díky realizaci projektu došlo k vybudování chodníku a jeho uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v místě, kde zatím žádný chodník neexistoval. Zvýšil se podíl udržitelných forem dopravy (pěší dopravy) na území obce a zároveň bezpečnost silničního provozu v daném území.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Program rozvoje obce na léta 2021 – 2030

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 27. února 2020 seznámilo s předběžným návrhem Programu rozvoje obce na léta 2021 – 2030. Od 1. března 2020 bude návrh zveřejněn na webových stránkách obce (www.obec-vendoli.cz), aby byl zpřístupněn občanům obce. Tímto vyzýváme naše občany, aby zasílali své náměty a návrhy na případné doplnění nebo úpravu návrhu PRO prostřednictvím elektronické pošty na obecní úřad (kontakt : obec.vendoli@bezdrat.net) v termínu do 9. 4. 2020. Po zpracování připomínek bude PRO na dubnovém zasedání zastupitelstva schválen. Program rozvoje obce je jedním z dokumentů, které jsou podmínkou poskytovatelů dotací k žádosti o dotace.

Celý program zde:  PRO na léta 2021-2030, NÁVRH.docx (1484060)

Informace k poplatkům na rok 2020 (splatnost 31.3.2020):

číslo účtu: 1213570319/0800

Variabilní symbol    -        poplatek za komunální odpad    1340XXX

                             -        poplatek za psa                        1341XXX

                             -        nájemné z pozemku                  1012XXX

XXX = číslo popisné (např.Vendolí 103 bude var. symbol pro kom.odpad 1340103)   

 

Základní sazba poplatku za komunální odpady je 624 Kč, slevy a osvobození - viz.vyhláška: 

Obecně závazná vyhláška č. 6-2019 o místním poplatku za provoz shormažďování kom.odpadu.pdf (434483)

 

 

Základní sazba poplatku za 1 psa je 150 Kč, za každého dalšího 200 Kč, sledy a osvobození viz vyhláška:

Obecně závazná vyhláška č.3-2019 o místním poplatku ze psů.pdf (405286)

Vesnice roku 2019

Geomorava


"Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody. "
 
Katastrální mapa | Vendolí
Historické fotografie našich měst a obcí.

 

Mapa katastru Obce Vendolí z roku 1835.
Podívejte se na opravdu unikátní mapu naší obce z roku 1835. Stačí kliknout na první obrázek (skica) a potom plusem, nebo kolečkem na myši si zvětšujte, ručkou posunujte.
Stabilní katastr - Čechy, Morava a Slezsko
 

Zvětšete si fotomapu naší obce z roku 1954

Zvětšit či zmenšit lze i kolečkem, pohyb mapou jde přidržením levého tlačítka na myši. V pravém rohu nahoře si každý obrázek můžete přepnout do současnosti a porovnat.

Doporučuji oba kravíny, hospodu U Štefků, chatky u Svitav, nebo rybník Rosnička.

Napravo si zatrhněte 50. léta, najděte Vendolí a přepněte na satelitní mapu.

Prohlížení - Národní geoportál INSPIRE

(klikni)

KALENDÁŘ 


Nemovitosti v obci
ze serveru reality.cz


včetně okolí

TOPlist
SEO

Překlad jazyka - language translation

Kontakt

obec.vendoli@bezdrat.net Vendolí č. 103
PSČ 569 14

tel.: 461 545 795 obec.vendoli@bezdrat.net