Program školy

Posláním naší školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, výchově ke zdravému životnímu stylu, podpoře zdraví, výchově k samostatnosti, správné komunikaci, rozvoji zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti dětí. Pro to vytváříme vhodné materiální i sociální podmínky s cílem vytvářet dětem prostředí plné pohody a bezpečí. V tom nám pomáhá pěstování dobré spolupráce s rodiči, zřizovatelem i ostatními partnery.
 

Překlad jazyka - language translation

Kontakt

obec.vendoli@bezdrat.net Vendolí č. 103
PSČ 569 14

tel.: 461 545 795 obec.vendoli@bezdrat.net