Zalesnění 50 ha nelesní půdy.

Obec Vendolí od roku 2008 do roku 2013 postupně provedla zalesnění celkem 50 ha zemědělské půdy v hůře obhospořadovatelnějších lokalitách. Pozitivní dopady na přírodu s ohledem na velkou pestrost vysazených dřevin jsou viditelné od prvního zalesnění.

Zalesnění zemědělské půdy 2011

 

 

Zalesnění zemědělské půdy 2010

Rozložení sazenic - mapka.docx (280,4 kB)
 

Zalesnění zemědělské půdy 2008

Mapka zalesnění 2008.doc (375,5 kB)

Překlad jazyka - language translation

Kontakt

obec.vendoli@bezdrat.net Vendolí č. 103
PSČ 569 14

tel.: 461 545 795 obec.vendoli@bezdrat.net